Privacy

Op deze pagina kunt u lezen welke gegevens we gebruiken, waar we deze gegevens voor nodig hebben en welke maatregelen we hebben genomen zodat deze gegevens niet (onbedoeld) bij derden terechtkomen.

Website
Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (https). Het inschrijfformulier kan alleen gebruikt worden over deze beveiligde verbinding. Zo zijn de gegevens ook veilig als u bijvoorbeeld gebruik maakt van een openbaar wifi-netwerk.

Welke gegevens hebben wij nodig?
Naam en e-mailadres ouders, naam zoon (wachtlijst): We gebruiken deze gegevens om contact op te kunnen nemen zodra er plek is voor uw zoon.

Groep / klas (wachtlijst): Sommige cursussen zijn alleen voor kinderen vanaf een bepaalde groep / leeftijd. Als er alleen nog bij deze cursussen plek is nemen we alleen contact op met ouders van kinderen die in aanmerking komen.

Hoe hebt u iTechBoys gevonden (wachtlijst): Deze gegevens gebruiken we om te bepalen hoe we in de toekomst nieuwe cursisten kunnen werven. Als u dit niet wilt delen kunt u dit leeglaten.

Naam, adres en contactgegevens ouders (inschrijving voor cursus): We gebruiken deze gegevens om contact met u op te kunnen nemen met betrekking tot de inschrijving van uw zoon, voor het innen van het cursusgeld en om contact op te kunnen nemen tijdens de cursus. We hebben uw telefoonnummer nodig in geval van noodgevallen tijdens de cursusavond.

Naam en geboortedatum cursist (inschrijving voor cursus): Hiermee kunnen we uw zoon met cursisten van vergelijkbare leeftijd indelen bij een begeleider. Voor sommige cursussen geldt een leeftijdslimiet.

School en groep (inschrijving voor cursus): We kunnen deze informatie gebruiken om een betere indeling in groepjes te kunnen maken. De naam van de school van onze cursisten is voor ons belangrijk om te kunnen bepalen waar we in de toekomst wel / niet cursisten kunnen werven. Het delen van deze informatie is vrijwillig.

Bijzonderheden over uw zoon (inschrijving voor cursus): Als u bijzonderheden doorgeeft kunnen we hier bij het maken van de indeling rekening mee houden. Als uw zoon bijvoorbeeld autisme heeft kunnen we hem indelen bij een begeleider die hier ervaring mee heeft. Het delen van deze informatie is vrijwillig.

Foto’s (inschrijving voor cursus): Tijdens de cursusronde kunnen foto’s worden gemaakt of video opgenomen en gedeeld op onze website of social media. Als u toestemming geeft kunnen wij foto’s of video op social media of onze website plaatsen waarop uw zoon herkenbaar in beeld is. Als u geen toestemming geeft zullen we ervoor zorgen dat er geen foto’s of film van uw zoon op onze website, youtube-, facebook- en twitteraccount komen. Aan het begin van een cursusronde krijgen begeleiders een lijst met kinderen van wie de ouders geen toestemming hebben gegeven, met het verzoek van deze kinderen ook niet op persoonlijke titel beeldmateriaal op social media te zetten. Als kinderen zelf aangeven dat ze het niet fijn vinden om op foto of film te komen proberen we daar altijd rekening mee te houden.

Statistieken
Op onze website maken we gebruik van het opensource softwarepakket Piwik. Met behulp van deze software kunnen we bepalen welke pagina’s de meeste bezoekers hebben, op welke pagina bezoekers op onze website binnenkomen en welk deel van de bezoekers doorklikt naar het formulier voor de wachtlijst. We maken geen gebruik van trackers van derden, zoals Google Analytics of de Facebook tracking pixel. De informatie over bezoekers wordt door ons ook niet met derden gedeeld.