Veelgestelde Vragen

Hoe kan ik mijn zoon voor een cursus inschrijven?
U kunt uw zoon inschrijven op deze pagina.

Mag mijn zoon uit groep 4 deelnemen?
Deelname van kinderen uit groep 4 is in overleg mogelijk. Onze ervaring is dat kinderen uit groep 4 vaak te jong zijn voor onze aanpak. De meeste cursussen vergen niet alleen basale computerkennis (zoals het omgaan met toetsenbord en muis), maar ook leesvaardigheid. Veel kinderen uit groep 4 zijn nog vooral bezig met technisch lezen en minder met doelgericht, begrijpend lezen. Onze cursusboekjes zijn dan te moeilijk. Denkt u dat uw zoon wèl in staat is deel te nemen? Neem contact met ons op, dan bekijken we samen wat er mogelijk is.

Mijn kind is te jong voor een cursus. Kunnen we thuis al iets doen?
Voor jongere kinderen is er met één-op-één begeleiding soms meer mogelijk. Op internet is veel leuk en leerzaam materiaal te vinden, zoals ScratchJR, een versie van Scratch die geschikt is voor kinderen uit groep 2-4. Eveneens de moeite waard is de cursus van Code.org voor vroege lezers.

Andere bruikbare programma’s / apps:
http://movetheturtle.com/
https://www.gethopscotch.com/

Voor kinderen vanaf 5 jaar is daarnaast ook materiaal beschikbaar waarvoor geen computer is vereist. Zie bijvoorbeeld het boek Hello Ruby van Linda Liukas.

Kan mijn zoon nog een seizoen werken aan de cursus die hij nu volgt?
Voor sommige cursussen zoals GameMaker is er genoeg cursusmateriaal om meerdere cursusseizoenen te vullen. Of het handig is om een tweede keer dezelfde cursus te volgen hangt ook af van het tempo, het niveau en de interesses van uw zoon. Als uw zoon verdergaat met dezelfde cursus is het de bedoeling dat hij aan de slag kan met eigen ideeën. Sommige kinderen vinden dat lastig. Bij twijfel kunt u het best de begeleider van uw zoon om advies vragen.

Kan ik thuis gebruik maken van het cursusmateriaal van iTechBoys?
De boekjes van Gamemaker zijn vrij beschikbaar voor niet-commercieel gebruik. De overige cursusboekjes zijn niet beschikbaar. Een aantal programma’s die we voor onze cursussen gebruiken zijn gratis beschikbaar.

Zie:
GameMaker Studio (dit is niet de versie die wij gebruiken, maar werkt wel bijna hetzelfde)
Scratch
App Inventor

Mijn zoon zit op het voortgezet onderwijs, maar wil wel graag leren programmeren.
Bij iTechBoys richten we ons op kinderen van de basisschool. Voor jongeren uit het voortgezet onderwijs is er De Jonge Onderzoekers. Cursisten die naar de brugklas gaan mogen zich nog inschrijven voor een cursus van iTechBoys, maar kunnen ook terecht bij De Jonge Onderzoekers.

Mijn zoon gaat na de vakantie naar de brugklas. Mag hij nog een cursus bij jullie volgen?
Ja, dat kan. Bij iTechBoys richten we ons op kinderen uit groep 5-8 van de basisschool, maar onze huidige cursisten uit groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan mogen nog inschrijven. Het verschilt per kind of dit verstandig is. Soms adviseren we om over te stappen naar De Jonge Onderzoekers, bijvoorbeeld omdat een cursist al het cursusmateriaal al heeft doorlopen, of omdat hij behoefte heeft aan meer eigen initiatief.

Wat is het verschil tussen iTechBoys en De Jonge Onderzoekers?
Bij iTechBoys richten we ons op kinderen van de basisschool (groep 5-8) met eventueel uitloop naar de brugklas. De Jonge Onderzoekers richt zich op jongeren uit het voortgezet onderwijs met de mogelijkheid al in groep 8 in te stromen. De Jonge onderzoekers zijn daarnaast meer gericht op zelfstandig experimenteren en dingen uitzoeken, terwijl iTechBoys ervoor kiest meer houvast te bieden door het geven van vastomlijnde cursussen.

Mijn zoon wil graag op cursus, maar de cursusbijdrage is voor mij een te grote uitgave.
iTechBoys is als cultuuraanbieder aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Ouders die een inkomen hebben rond het bijstandsniveau kunnen mogelijk bij het jeugdcultuurfonds aanspraak maken op vergoeding van het lesgeld. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Heeft iTechBoys plannen om in de toekomst het cursusaanbod te veranderen of uit te breiden?
We onderzoeken regelmatig de mogelijkheden om nieuwe cursussen aan te bieden. De afgelopen jaren hebben we pilots gedraaid voor elektronica, houtbewerking en programmeren in Minecraft. We verwachten dat houtbewerking voorlopig niet terug zal komen. Voor programmeren in Minecraft zoeken we nog een geschikte vorm.

Zijn er plannen om op een andere avond dan vrijdagavond cursussen aan te bieden?
Op dit moment zijn hiervoor geen concrete plannen.

Waarom is ervoor gekozen om jongens en meisjes gescheiden cursus te geven?
iTechBoys is onderdeel van stichting Technika10 Keistad. Het promoten van ICT en techniek onder meisjes is een belangrijke doelstelling van deze stichting. Door de cursussen gescheiden te houden zijn we in staat meer aandacht te geven aan deze specifiek doelstelling. In de praktijk betekent dit onder meer dat er voor meisjes een minder lange wachttijd geldt. De didactische verschillen tussen jongens en meisjes zijn voor ons minder belangrijk.